trụ sở chính và phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi đặt chi nhánh

Huong-dan-thuc-hien-chinh-sach-thue
Hoàn thuế GTGT