Miễn nộp chậm tiền truy thu thuế GTGT

19/01/2018 889 lượt xem    

Việc xin miễn nộp chậm tiền truy thu thuế GTGT là một trong những vấn đề hay gặp phải của một số Công ty trên thế giới. Công ty TNHH Yuan Chang là một ví dụ điển hình. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về việc xin miễn chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn 275 ngày của Công ty TNHH Yuan Chang.theo hướng dẫn tại Công văn số 2793/TCT-KK ngày 26 tháng 06 năm 2017:

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 02/2017 CV – YC ngày 30/3/2017 của Công ty TNHH Yuan Chang xin miễn chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn 275 ngày. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 17/5/2017 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2017/TCT-KK trả lời Công ty TNHH Yuan Chang về việc miễn chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn 275 ngày, yêu cầu Công ty TNHH Yan Chang thực hiện nộp truy thu số thuế GTGT đã được Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hoàn trả của hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu quá thời hạn 275 ngày chưa có sản phẩm xuất khẩu, đã nộp ở khâu nhập khẩu, sau đó xuất khẩu sản phẩm, tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/1/2014 đến trước ngày 01/7/2016. Công ty TNHH Yan Chang phải lập hồ sơ đề nghị hoàn trả gửi cơ quan Hải quan để được giải quyết hoàn trả theo quy định.

Tuy nhiên, Chi Cục Hải Quan Long Thành đã có công văn số 64/HQLT-QLT ngày 29/5/2017, không giải quyết hoàn thuế cho Công ty với lý do đang đợi Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế nghiên cứu hướng dẫn, xử lý chung.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Tổng cục Hải quan về thẩm quyền hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa tại văn bản số 214/TXNK-CST ngày 08/6/2017 của Tổng cục Hải quan trả lời Phiếu lấy ý kiến số 271/KK ngày 19/5/2017 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Hải quan có chỉ đạo Chi Cục Hải Quan Long Thành xem xét, giải quyết hoàn thuế đối với Công ty TNHH Yan Chang theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO