Miễn nộp chậm tiền

Xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai thuế GTGT chung với công ty mẹ