Đối tượng không chịu thuế GTGT với mặt hàng thức ăn chăn nuôi

18/01/2019 1560 lượt xem    

Công văn số 1161/TCT-CS

Đối tượng không chịu thuế GTGT

Kính gửi: Công ty TNHH Ti No Lâm Đồng.

(Địa chỉ: Đường số 2, Lô B1-B3, Khu công nghiệp Phú Hội, Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời

– Công văn số 06/2017/CVTCT-GTGT ngày 03/01/2018,

– Công văn số 05/2017/CVTCT-GTGT ngày 03/01/2018

– Công văn số 02/2017/CVTCT- GTGT ngày 20/11/2017

Của Công ty TNHH Ti No Lâm Đồng hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008 ngày 3/6/2008 (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 của Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật thuế giá trị gia tăng,

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật quản lý thuế)

Quy định về đối tượng không chịu thuế và thuế suất 5%.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về

Đối tượng không chịu thuế GTGT.

1. Bổ sung Khoản 1b và 1c vào Điều 3 như sau:

“1b. Các loại:

– Phân bón;

– Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản

– Thức ăn cho vật nuôi khác,

Bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như:

– Cám,

– Bã,

– Khô đầu các loại,

– Bột cá,

– Bột xương,

– Bột tôm,

– Các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang).

BTC chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT hướng dẫn các loại

– Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác

– Các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi

Thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản này.””

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4, khoản 5 Điều 5 và Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.

Căn cứ hướng tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC sửa đổi khoản 1 Điều 4, bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

Căn cứ danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi (TĂCN), gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của Bộ NN&PTNT

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ NN&PTNT về quản lý thức ăn chăn nuôi.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên:

Về chính sách thuế GTGT của mặt hàng bắp hạt, hạt đậu tương, Tổng cục Thuế đã có công văn số 479/TCT-CS ngày 15/2/2017 trả lời Công ty CP SX XNK Đông Á và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và công văn số 4151/TCT-CS ngày 13/9/2017 trả lời Công ty CP SX XNK Đông Á (bản photocopy các công văn đính kèm).

Về chính sách thuế GTGT của mặt hàng cám mì, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

Trường hợp trong quá trình thực hiện, Công ty phát sinh vướng mắc thì đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Ti No Lâm Đồng được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO