thức ăn chăn nuôi

HUONG-DAN-KHAI-SUA-BO-SUNG-THONG-TIN-MANIFEST
Đối tượng không chịu thuế GTGT với mặt hàng thức ăn chăn nuôi
luật quản lý thuế với hàng miễn thuế
Thuế GTGT của thức ăn chăn nuôi