Công văn số 3041/TCT-CS về thuế GTGT

30/11/2020 646 lượt xem    

Công văn số: 3041/TCT-CS

v/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 289/CT-TTKT3 ngày 20/01/2020 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm ngô hạt. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng ngô hạt, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2487/TCT-CS ngày 18/6/2020 lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 26/6/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn trả lời số 534/CN-TACN về mặt hàng ngô hạt làm thức ăn chăn nuôi.

(bản photocopy các công văn đính kèm).

Do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Lào Cai căn cứ ý kiến của Bộ NN&PTNT tại công văn số 534/CN-TACN nêu trên và đối chiếu với các quy định pháp luật về chính sách thuế giá trị gia tăng để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Lào Cai được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO