Xử lý tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu bị truy thu

13/03/2018 714 lượt xem    

Số: 1976/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế GTGT hàng nhập khẩu

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1629/CT-TT&HT ngày 10/12/2009 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Về việc xử lý số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu; thuế nhập khẩu bị cơ quan Hải quan truy thu nhưng không ra quyết định xử phạt của Cty TNHH LUXXX VN,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiết c8 Điểm 1.2 Khoản 1 Mục III Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính; hướng dẫn về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó; không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn; hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng; kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót”.

Đối với trường hợp Công ty TNHH LUXXX Việt Nam kê khai sai thuế suất thuế GTGT và thuế nhập khẩu đối với mặt hàng bóng đèn bị cơ quan hải quan phát hiện và truy thu số thuế phát sinh từ năm 2006 – 2009.

Do đặc thù việc kê khai thuế GTGT khâu nhập khẩu do áp dụng sai thuế suất có nhiều trường hợp vì quy định về thuế suất thuế GTGT theo danh Mục hàng nhập khẩu không rõ nên việc áp dụng sai thuế suất diễn ra phổ biến, cơ quan hải quan chỉ truy thu, không xử phạt hành vi gian lận, trốn thuế thì Công ty được khấu trừ số thuế GTGT nộp truy thu trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng phát sinh chứng từ nộp thuế.

Khoản thuế nhập khẩu bị truy thu năm 2008, 2009 được khai bổ sung và được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2008, 2009.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn đơn vị./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO