Vướng mắc về thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản

01/02/2018 1031 lượt xem    

Công văn số: 1702/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

 

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Công ty Cổ phần kinh doanh VMPC.
(Đ/c: Số 4/19 ngõ 93, Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn s 7613/CT-PC ngày 2/3/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số 160317/VMPC không đề ngày của Công ty Cổ phần kinh doanh VMPC về thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xay, nghiền, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xẻ.

Ví dụ:

Cơ sở kinh doanh B xuất khẩu đá vôi trắng dạng hạt và dạng bột thì sản phẩm đá vôi trắng dạng hạt và dạng bột xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu bột đá siêu mịn (theo tiêu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền), bột đá siêu mịn có tráng phủ axít, các sản phẩm này được xác định là sản phẩm đã qua chế biến thành sản phẩm khác thì khi xuất khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

– Tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

Sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 như sau:

Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản.

Trả lời công văn số 7613/CT-PC ngày 2/3/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số 160317/VMPC không đề ngày của Công ty Cổ phần kinh doanh VMPC về thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp, Công ty Cổ phần kinh doanh VMPC từ tháng 4/2016 đến hết tháng 8/2016, sản xuất các sản phẩm xuất khẩu: vôi cục, bột nhẹ, đá hạt (theo quy trình sản xuất do Công ty Cổ phần kinh doanh VMPC giải trình tại công văn số 120117/CV ngày 13/1/2017):

– Các sản phẩm xuất khẩu nêu trên nếu được xác định là tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Công ty không được khấu trừ và không được hoàn thuế GTGT của những hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất sản phẩm xuất khẩu nêu trên.

– Các sản phẩm nêu trên nếu được xác định là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác:

+ Trước 01/07/2016, sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định.

+ Từ 01/07/2016, sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác phải xác định tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm. Nếu tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Nếu tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Công ty Cổ phần kinh doanh VMPC phải liên hệ với bên bán hoặc bên sản xuất các sản phẩm nêu trên đề nghị phối hợp xác định tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm để áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO