Thuế suất thuế GTGT đối với chuyển nhượng tài sản gắn liền với dự án đầu tư

27/02/2018 826 lượt xem    

Năm 2015, Công ty cổ phần Huetronics được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ “Trung tâm thương mại và dịch vụ Huetronics Plaza” cho Công ty TNHH Sen Trắng Huế theo Hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐKT-CNDA/2015. Dự án bao gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào hoạt động kinh doanh. Liệu rằng trường hợp trên có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Chính sách thuế GTGT đối với chuyển nhượng tài sản gắn liền với dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Công văn số 751/TCT-CS ngày 26 tháng 02 năm 2016, cụ thể như sau:

– Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất thuế gtgt:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8228/CT-TTHT ngày 21/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với chuyển nhượng tài sản gắn liền với dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp năm 2015, Công ty cổ phần Huetronics được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ “Trung tâm thương mại và dịch vụ Huetronics Plaza” cho Công ty TNHH Sen Trắng Huế theo Hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐKT-CNDA/2015 dự án bao gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào hoạt động kinh doanh thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 8228/CT-TTHT nêu trên: trường hợp này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO