Thuế GTGT dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi

19/01/2018 2017 lượt xem    

Thuế GTGT dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế quy định về đối tượng không chịu thuế

” Đối tượng không chịu thuế : Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác ”

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT

Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chỉ áp dụng đối với trường hợp không đủ điều kiện được miễn thuế quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định này.

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang)

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 14 và khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào và các trường hợp hoàn thuế GTGT

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

 Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 16659/BTC-CST ngày 22/11/2016 của Bộ Tài chính về máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Hải quan các địa phương.

 Ví Dụ : Công văn 2932/TCT-CS của Tổng cụ Thuế trả lời công văn số 770/CT-KTT1 ngày 12/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về thuế GTGT dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc (gia cầm) để cho thuê và doanh nghiệp đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina để cho thuê lại trang trại chăn nuôi dùng để chăn nuôi gia súc (gia cầm) thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Phước tại công văn số 770/CT-KTT1 ngày 12/4/2017 nêu trên. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư cho thuê một thời gian, sau đó sử dụng để sản xuất hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT thì phải thực hiện truy thu số thuế GTGT đã được hoàn tương ứng với giá trị còn lại của tài sản cố định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO