Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ

31/01/2018 526 lượt xem    

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất thiết bị chuyên dùng  tàu đánh bắt xa bờ có được khấu trừ không và được khấu trừ trong trường hợp nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ theo Số: 893/TCT-CS ngày 08 tháng 03 năm 2016 v/v chính sách thuế GTGT.

Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản;”

Tại Điểm b Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai

Khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước đáp ứng Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.”

Ngày 30/10/2015, Bộ Tài chính có công văn số 15802/BTC-CST gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Cục Hải quan các địa phương hướng dẫn:

“Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp động cơ máy thủy đồng bộ (bao gồm động cơ chính, hộp số đồng bộ và phụ kiện kèm theo) có công suất từ 90CV trở lên theo hợp đồng bán trực tiếp cho ngư dân hoặc hợp đồng bán cho cơ sở đóng tàu để nâng cấp hoặc đóng mới tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản thì động cơ máy thủy đồng bộ này là máy chuyên dùng thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT”.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4835/TCT-CS ngày 16/11/2015 và công văn số 3144/TCT-CSngày 05/8/2015 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT cho tàu khai thác hải sản, tàu đánh bắt xa bờ (bản photo kèm theo).

Công văn số 03/CRS-KDĐT ngày 07/01/2016 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ. Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh, hợp đồng giữa Công ty và các ngư dân được ký trong năm 2015 thì:

Tàu đánh bắt xa bờ khi Công ty bàn giao cho ngư dân theo hợp đồng đóng tàu ký giữa Công ty và ngư dân thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đối với các máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và công văn số 15802/BTC-CST ngày 30/10/2015. Trường hợp khi Công ty mua vào để phục vụ cho việc đóng tàu đánh bắt xa bờ, bên bán hàng đã lập hóa đơn GTGT cho Công ty theo mức thuế suất 10% thì đề nghị Công ty và bên bán hàng thực hiện xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO