tàu đánh bắt xa bờ

Quy định về hoàn thuế GTGT cho chủ tàu đối với tàu đánh bắt hải sản