Thuế GTGT đối với hàng hóa dùng làm quà tặng

02/02/2018 1202 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Dầu khí miền Bắc có mua hàng hóa (áo sơ mi, tranh thêu, rượu nhập khẩu…) làm quà tặng cho khách hàng thì khi tặng có phải xuất hóa đơn và tính nộp thuế GTGT cho hàng hóa tặng khách hàng hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Thuế GTGT đối với hàng hóa dùng làm quà tặng theo hướng dẫn tại Công văn số 2145/TCT-CS ngày 20 tháng 5 năm 2016, cụ thể như sau:

– Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT thì:

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời Điểm phát sinh các hoạt động này”;

– Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 thì:

“9. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”;

– Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về khấu trừ thuế GTGT thì:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất…”;

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 76/MB-TCKT ngày 27/01/2016 của Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Dầu khí miền Bắc (Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, HN) về thuế GTGT đối với hàng hóa dùng làm quà tặng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Dầu khí miền Bắc có mua hàng hóa (áo sơ mi, tranh thêu, rượu nhập khẩu…) làm quà tặng cho khách hàng thì khi tặng quà, Công ty phải xuất hóa đơn và tính nộp thuế GTGT cho hàng hóa tặng khách hàng theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa dùng để tặng được khấu trừ nếu đáp ứng Điều kiện về khấu trừ thuế theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO