Thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa phần mềm

01/03/2018 1427 lượt xem    

Công văn Số: 6051/TCT-CS
V/v thuế GTGT

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
– Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam
(Đ/c: KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 009/ACC-2016 ngày 22/9/2016 của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam về:

Thuế GTG đối với dịch vụ sửa chữa phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”

– Tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin quy định như sau:

“10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam sử dụng dây chuyền sản xuất cám viên được điều khiển vận hành bằng hệ thống máy tính dựa trên phần mềm chuyên dùng do Công ty Repete Corporation cung cấp và cài đặt. Trong quá trình hoạt động, phần mềm của chương trình điều khiển máy ép viên cám (nằm trong dây chuyền sản xuất cám viên) không hoạt động được, Công ty ký hợp đồng với nhà cung cấp là Công ty Repete Corporation để nhà cung cấp thực hiện “Dịch vụ sửa chữa chương trình Repete trực tuyến” thì dịch vụ sửa chữa chương trình Repete trực tuyến nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam được biết./

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO