Thu thuế GTGT các nhà thầu có hoạt động cơ bản vãng lai ngoại tỉnh

16/03/2018 587 lượt xem    

Trường hợp các nhà thầu ngoại tỉnh, trụ sở chính tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh (danh sách đính kèm) có hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhưng chưa thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc chưa nộp thuế đầy đủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Tổng cục thuế đã đưa ra phương án xử lý gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3469/TCT-KK, ngày 26 tháng 08 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 793/CT-KTrT ngày 09/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau nêu vướng mắc về việc thu thuế GTGT của các nhà thầu có hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết:

Trường hợp các nhà thầu ngoại tỉnh, trụ sở chính tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh (danh sách đính kèm) có hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhưng chưa thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc chưa nộp thuế đầy đủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau phối hợp với Cục Thuế các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh đôn đốc, xử lý dứt điểm số tiền thuế GTGT vãng lai còn phải nộp của các nhà thầu trên.

Trường hợp tại trụ sở chính chưa kê khai doanh thu phát sinh và số thuế phải nộp của hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai tại tỉnh Cà Mau, đề nghị các Cục Thuế: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh hướng dẫn các nhà thầu khai bổ sung và đề nghị nộp ngay số tiền thuế vãng lai hoặc tiến hành các thủ tục kiểm tra, thanh tra về hóa đơn, kê khai, nộp thuế nhà thầu vãng lai để xác định các hành vi vi phạm về thuế và xử phạt, công khai các thông tin về nợ thuế theo quy định. Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế có văn bản gửi các cơ quan chức năng để phối hợp thu hồi nợ thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO