Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT

28/03/2018 736 lượt xem    

Ngày 22/6/2015, Cục Thuế tỉnh Bến Tre có gửi công văn số 1090/CT-KTr yêu cầu Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3821/TCT-CS ngày 17/09/2015). Cụ thể như sau:

– Tại khoản 1 Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

– Tại công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của BTC hướng dẫn như sau:

“Ví dụ các sản phẩm sau đây là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, thực phẩm tươi sống không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại:

….

3) Cá file; tôm, cá cấp đông.”

Trả lời công văn số 1090/CT-KTr ngày 22/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về đối tượng không chịu thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn trên, sản phẩm cá tra phi lê là sản phẩm mới qua sơ chế thông thường. Trường hợp, doanh nghiệp thủy sản sản xuất khép kín (từ nuôi trồng đến sơ chế cá tra phi lê); bán sản phẩm cá tra phi lê cho doanh nghiệp khác thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

(Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.)

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO