QUY ĐỊNH LIÊN QUAN THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

12/06/2021 489 lượt xem    

Công văn 81429/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động khoa học công nghệ.

Trả lời công văn số 18/CV-TTGDPTQG ngày 25/8/2020 của Trung tâm phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia (sau đây gọi tắt là Trung tâm) vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội

Tại Điều 3 về việc giải thích từ ngữ:

“3. Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu và triển khai thực hiện; phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ; phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ….

10. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ; hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học. Đồng thời phát triển công nghệ hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.”

Tại Khoản 4 Điều 11 quy định về điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

“4. Tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ; cơ quan này được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.”

Quy định thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động khoa học công nghệ

Tại Khoản 1 Điều 13 quy định về quyền của tổ chức khoa học và công nghệ

“1. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được Nhà nước giao biên chế.”

Tại Khoản 1 Điều 14 quy định về nghĩa vụ của tổ chức khoa học và công nghệ

“1. Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.”

Căn cứ Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

Thông tư nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và quy định về đối tượng áp thuế suất thuế GTGT 5%

“15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ; không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet”

Căn cứ các quy định nêu trên

Trường hợp Trung tâm có cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 và theo đúng các lĩnh vực được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ mà Trung tâm được cấp thì các dịch vụ khoa học công nghệ này được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Đề nghị Trung tâm căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để xác định đúng loại hình dịch vụ đơn vị cung cấp có phải là dịch vụ khoa học và công nghệ hay không; dựa trên cơ sở đó thực hiện chính sách thuế GTGT theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp vẫn còn vướng mắc về việc xác định loại hình dịch vụ cung cấp; đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về lĩnh vực khoa học và công nghệ để được hướng dẫn xác định theo đúng thẩm quyền.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO