Người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế

16/07/2021 904 lượt xem    

Công văn 5524/CT-TTHT năm 2020

Nguoi-nop-thue-thuc-hien-quyet-toan-thue
 • Triển khai Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2019 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 • Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quyết toán thuế thuế năm 2020 tại Thông báo số 97979/TB-CT ngày 31/12/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội.
 • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện tốt chính sách pháp luật hiện hành, Cục Thuế TP Hà Nội yêu cầu các Phòng, các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, khu vực thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung sau: 

1. Triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2019” 

(Sau đây gọi tắt là Tháng đồng hành cùng NNT). Cụ thể:

1.1. Thời gian triển khai:

Từ 01/03/2020 đến hết ngày 30/03/2020.

1.2. Địa điểm triển khai:

Các Chi cục Thuế căn cứ vào điều kiện diện tích khu vực Bộ phận Một cửa để lắp đặt máy tính, trang thiết bị, phân công cán bộ tăng cường hỗ trợ đảm bảo ba (03) chức năng hỗ trợ sau: Tuyên truyền, kê khai, công nghệ thông tin.

1.3. Phương thức hỗ trợ:

Chủ động và đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ NNT qua mạng internet, điện thoại, thư điện tử

Để giảm bớt việc tiếp xúc trực tiếp với NNT (do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19 gây nên đang diễn biến phức tạp và có chiều hưng gia tăng); mà vẫn đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả cho NNT.

Phát huy vai trò của mỗi cán bộ công chức để mỗi cán bộ thuế

Là một tuyên truyền viên truyền tải thông tin ti người nộp thuế một cách nhanh chóng, hiệu quả và người nộp thuế vẫn thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ từ phía cơ quan Thuế.

1.4. Nội dung hỗ trợ:

1.5. Tăng cường cán bộ tham gia:

– Tại Cục Thuế:

Các Phòng Kê khai – Kế toán thuế, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, Đoàn thanh niên kịp thời cử cán bộ tham gia Tháng đồng hành cùng NNT.

– Tại các CCT:

Các Đội Kê khai – Kế toán thuế, Đội Công nghệ thông tin, Đoàn thanh niên kịp thời cử cán bộ tham gia Tháng đồng hành cùng NNT.

1.6. Phối hợp với Đại lý thuế trong công tác hỗ trợ NNT.

Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT và các Chi cục Thuế chủ động phối hợp với các Đại lý thuế trên địa bàn

Trong công tác hỗ trợ NNT thực hiện quyết toán thuế năm 2019, tổng hợp vướng mắc trong quá trình triển khai (nếu có) và báo cáo về Cục Thuế TP Hà Nội (qua Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT để kịp thời giải quyết).

1.7. S dụng các biện pháp y tế

Nhằm phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19 gây nên.

Lưu ý tới các cán bộ tham gia tăng cường các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế trong công tác hỗ trợ trực tiếp NNT và thông báo tại Bộ phận một cửa các Chi cục Thuế để lưu ý tới NNT khi đến làm việc tại cơ quan Thuế.

2. Công tác tuyên truyền về Tháng đồng hành cùng NNT

Để NNT thuộc địa bàn biết và được hỗ trợ:

Ngoài các kênh thông tin do Cục Thuế thực hiện, đề nghị các Chi cục Thuế chủ động tổ chức tuyên truyền về Tháng đồng hành cùng NNT tới NNT trên địa bàn được biết. Cụ thể nội dung tuyên truyền theo các giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Từ ngày 20/02/2020:
 • Tuyên truyền các hoạt động “Cục Thuế TP Hà Nội triển khai trong “Tháng đồng hành cùng NNT thực hiện QTT năm 2019”.
 • Lưu ý khi Quyết toán thuế TNCN, TNDN.
 • Thông báo về thời hạn thực hiện thủ tục Quyết toán thuế TNCN, TNDN để NNT nắm được và hoàn thành thủ tục sớm, tránh việc dồn vào những ngày cuối của thời hạn nộp hồ sơ QTT.
– Giai đoạn 2: Từ ngày 16/3/2020:
 • Tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động của Cục Thuế triển khai Tháng đng hành.
 • Đẩy mạnh thông báo về thời hạn thực hiện thủ tục Quyết toán thuế TNCN, TNDN để NNT nắm được và hoàn thành thủ tục sớm, tránh việc dồn vào những ngày cuối của thời hạn nộp hồ sơ QTT.
 • Việc tuyên truyền được thực hiện trong suốt quá trình triển khai Tháng đồng hành cùng NNT dưới các hình thức: Tuyên truyền qua hệ thống báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở; treo Pano tại trụ sở cơ quan thuế và maket tại địa điểm triển khai Tháng đồng hành cùng NNT với nội dung:

– Tại Cục Thuế:

 • Nội dung Maket treo tại khu vực triển khai Tháng đồng hành cùng NNT:
 • Nội dung Pano treo tại cng cơ quan Thuế:

– Tại các Chi cục Thuế:

 • Nội dung Maket treo tại khu vực triển khai Tháng đồng hành cùng NNT:
 • Nội dung Pano treo tại cổng cơ quan Thuế:

(Lưu ý: Thiết kế Maket, Pano nền đỏ, chữ vàng, kích cỡ phải to, chữ rõ ràng được đặt ở vị trí dễ nhận biết. Cụ th:

+ Thiết kế kích thước Pano, Maket phù hợp với địa điểm triển khai cụ thể của từng Chi cục Thuế.)

3. Công tác hướng dẫn NNT thực hiện quyết toán thuế:

Cơ quan thuế các cấp tạm thời chưa tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị đối thoại trực tiếp với NNT (trừ các trường hợp đặc biệt).
Cơ quan thuế đẩy mạnh việc truyền tải thông qua email, website, internet, cơ quan báo chí đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, các nội dung hướng dẫn bao gồm:
 • Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân,…
 • Hướng dẫn những điểm mới, cần lưu ý khi sử dụng hệ thống thuế điện tử (etax), phần mềm hỗ trợ HTKK, iHTKK.Ngoài ra, Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT chủ trì) đang xây dựng các video giới thiệu các nội dung cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN, TNCN để hướng dẫn người nộp thuế dễ dàng thực hiện quyết toán thuế.
 • Sau khi hoàn thành, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thực hiện đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn, các Phòng, các Chi cục Thuế chủ động phối hp tuyên truyền, hướng dẫn NNT.

4. Công tác tiếp nhận QTT TNCN năm 2019:

4.1. Tại Văn phòng Cục thuế:

Lấy lực lượng cán bộ các Phòng:

Tuyên truyền hỗ trợ NNT, Kê khai và kế toán thuế, Công nghệ thông tin; Thanh tra – Kiểm tra thuế, Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác; Đoàn thanh niên làm nòng cốt trong công tác tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN.

Các đồng chí Trưởng các Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế, Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác chỉ đạo tng cán bộ
 • Để nắm bắt chi tiết số lượng cá nhân phải tự quyết toán; cá nhân hoàn thuế của các đơn vị thuộc địa bàn quản lý,
 • Cung cấp tài liệu hưng dẫn đến từng doanh nghiệp; thông tin trực tiếp để doanh nghiệp nắm bắt được chủ trương của Cục Thuế TP Hà Nội trong tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế năm 2019
 • Chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát các đơn vị có số lượng hồ sơ lớn thuộc địa bàn quản lý.
– Chủ động rà soát, liên hệ, nắm bắt thông tin về các đơn vị có số lượng hồ sơ ln và vận động các đơn vị này chuẩn bị hồ sơ sớm

Để tiếp nhận hỗ trợ từ Cơ quan Thuế trong thời gian 2/3-19/3 (Các Phòng, Chi cục Thuế phân chia, đăng ký thời gian, xác định địa điểm hỗ trợ; tiếp nhận hồ sơ theo cụm công nghiệp, theo khu vực, … ); và phối hợp với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT trong công tác thông tin truyền thông để lan tỏa tới NNT.

– Tuyên truyền, phối hợp với tổ chức chi trả trong việc hướng dẫn nhân viên; người lao động tại tổ chức thuộc đối tượng nộp hồ sơ QTT trực tiếp tại CQT

(Không thuộc các trường hợp đã ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay) để kê khai; nộp hồ sơ qua các t chức này.

– Về việc tiếp nhận hồ sơ quyết toán TNCN, hồ sơ hoàn thuế TNCN:
 • Nhận tại các Phòng quản lý thuế và tại trụ sở NNT:

Giao cán bộ Phòng quản lý thuế chủ trì tiếp nhận; kiểm tra hồ sơ, phê duyệt file quyết toán thuế TNCN, hoàn thuế TNCN; đối với việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế TNCN; các Phòng lập phiếu hẹn giải quyết hồ sơ trả cho NNT; các Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT, Phòng Kê khai và kế toán thuế, Công nghệ thông tin và Đoàn thanh niên phối hợp.

 • Nhận tại Bộ phận một cửa:

Giao Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT chủ trì, các Phòng Kê khai và kế toán thuế; Công nghệ thông tin, Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác và Đoàn thanh niên phối hợp cử cán bộ tham gia.

4.2. Tại các Chi cục Thuế:

Các Chi cục Thuế chủ động có phương án tiếp nhận hồ sơ Quyết toán thuế đảm bảo thuận lợi cho NNT; không để xảy ra tình trạng ùn tắc, chờ đợi lâu. Trong quá trình triển khai có vấn đề vướng mắc phát sinh; đề nghị kịp thời báo cáo đ Cục Thuế TP Hà Nội có biện pháp chỉ đạo, hỗ trợ.

Lưu ý:

– Đối với trường hợp cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo nơi cư trú:
 • Đ nghị các Chi cục Thuế chủ động tiếp nhận hồ sơ, tránh đùn đẩy; tạo điều kiện hướng dẫn cá nhân kê khai, sửa lỗi trên tờ khai (nếu có); tránh để người nộp thuế phải đi lại nhiều mà không nộp được hồ sơ.
 • Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục hành chính thuế; không yêu cầu người nộp thuế cung cấp các tài liệu ngoài quy định (kể cả giấy xác nhận cư trú) khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
– Trường hp Chi cục Thuế đã hạch toán nghĩa vụ quyết toán thuế của cá nhân vào ứng dụng quản lý thuế của ngành

Chi cục Thuế không được trả lại hồ sơ quyết toán thuế; và có trách nhiệm xử lý hồ sơ theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Các Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế, Phòng quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, các CCT:

 • Tuyên truyền đến tổ chức, doanh nghiệp về Tháng đồng hành cùng người nộp thuế.
 • Đẩy mạnh công tác hỗ trợ NNT thông qua các tổ chức chi trả; và vận động tổ chức hoàn thiện hồ sơ QTT TNDN, TNCN để nộp trước thời hạn, tránh ùn tắc.
 • Đảm bảo 100% các tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký nộp tờ khai qua mạng thực hiện nộp hồ sơ QTT qua mạng; không nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.
 • Thông tin đến tổ chức, doanh nghiệp các nội dung hướng dẫn Quyết toán thuế; địa điểm tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế, địa điểm nộp tiền thuế, bản hướng dẫn cách nộp tiền thuế vào NSNN (các CCT hưng dẫn cụ thể đối với NNT thuộc địa bàn quản lý).
 • Niêm yết công khai tại BPMC; và tại điểm tiếp nhận hồ sơ danh sách các địa điểm nộp tiền thuế; cách thức nộp tiền thuế vào NSNN; và đề nghị tổ chức, doanh nghiệp thông tin đến người nộp thuế là cá nhân để thuận tiện trong việc nộp thuế.
 • Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng khiếu nại, phản ánh.

5.2. Chế độ báo cáo:

– Về tiến độ thu, nộp:

Các Phòng, các Chi cục Thuế gửi báo cáo tiến độ thu, nộp về Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác (địa chỉ email tung.han@gdt.gov.vn) theo Phụ lục 01 đính kèm.

 • Giai đoạn từ 1/3-14/3/2020: báo cáo theo tuần (trước 17h00 chiều thứ 6 hàng tuần).
 • Giai đoạn từ 16/3-4/4/2020: báo cáo theo ngày (trước 17h00 chiều hàng ngày).
– Về công tác hỗ trợ theo 03 chức năng:

Trong thời gian tháng cao điểm, các CCT thực hiện chế độ báo cáo (bằng thư điện tử) số lượt vướng mắc; số lượt người hỗ trợ (theo Phụ lục 02 đính kèm) gửi về Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT theo địa chỉ (ntthuy17.han@gdt.gov.vnndklinh.han@gdt.gov.vn).

– Giao Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

Tổng hp báo cáo tiến độ thu, nộp; phối hợp với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT để cung cấp thông tin truyền thông trong giai đoạn cao điểm; phối hợp với các Phòng để xử lý vướng mắc, hưng dẫn NNT.

– Giao Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT chịu trách nhiệm chung

Trước Lãnh đạo Cục về thông tin, kết quả chung của Tháng đồng hành cùng người nộp thuế. Kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình trin khai thực hiện.

Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền; đề nghị gửi Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Cục báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội yêu cầu các Phòng, Chi cục Thuế nghiêm túc thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO