Giải quyết thủ tục hành chính thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định

24/06/2019 921 lượt xem    

Số: 725/TCT-CS

thủ tục hành chính thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3805/CT-HCQTTVAC ngày 23/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về thủ tục hành chính thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế như sau:

“4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng ca thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

Chúc bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại https://calico.vn hoặc http://kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO