Lập giấy nộp tiền vào NSNN trong trường hợp phân bổ thuế TNDN

17/01/2018 971 lượt xem    

Tổ chức, cá nhân nộp tiền lập chứng từ thu NSNN gửi trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước; ngân hàng hàng thương mại; cơ quan thu hoặc các văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Hướng dẫn lập giấy nộp tiền vào NSNN. Trường hợp phân bổ thuế TNDN theo Công văn số 3181/TCT-KK của Tổng cục Thuế; ngày 18/07/2017 v/v lập giấy nộp tiền vào NSNN trong trường hợp phân bổ thuế TNDN.

Theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC, ngày 10/10/2014. Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC; ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

“…

6. Trường hợp doanh nghiệcó cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp thuế TNDN, doanh nghiệp ti nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm np cả phần phát sinh ti nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xut hạch toán ph thuc.

a) Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan Thuế

Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được tính nộp tại nơi có trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp để lập chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc…

Công văn số 308/CV/HSG/17-VP2 ngày 04/07/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen về việc hướng dẫn lập giấy nộp tiền vào NSNN khi phân bổ thuế Thu nhập doanh nghiệp. 

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen khi lập giấy nộp tiền vào NSNN thì thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Theo đó, mã s thuế được sử dụng để nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp phân bổ cho các chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen là mã số thuế tại trụ sở chính (mã số thuế 10 số).

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO