Thuế GTGT đối với chuyển nhượng bất động sản

14/07/2021 1156 lượt xem    

Công văn 10380/CT-TTHT
V/v: Chuyển nhượng bất động sản do Cục thuế Hà Nội ban hành

Thue-GTGT-doi-voi-chuyen-nhuong-bat-dong-san

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 77/PC-TCT ngày 04/02/2020 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Phùng Mạnh Hiệp ở Hà Nội do Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về cách xác định thuế thu nhập khi chuyển nhượng bất động sản.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về Thuế GTGT với chuyển nhượng bất động sản như sau:

– Căn cứ điểm a khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT với chuyển nhượng bất động sản:

“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

a) Dịch vụ cp tín dụng gm các hình thức:
– Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng; hoặc do cơ quan thi hành án; hoặc bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay; để trả nợ khoản vay có bảo đảm, cụ thể:
 • Tài sản bảo đảm tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.
 • Việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
 • Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ; và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật; các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn GTGT.
 • Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ; thì tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định.

Khi tổ chức tín dụng bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh; nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

– Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính phủ; quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Điều 16 quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

“…2. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

bao gồm:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyển thuê đất; (gồm cả chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của pháp luật);
 • Thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng; công trình kiến trúc gắn liền với đất…”

+ Tại Điều 17

Quy định về căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 9 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính):

“…4. Trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay
 • Để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm; thì tổ chức tín dụng khi được phép chuyển nhượng bất động sản; theo quy định của pháp luật phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vào Ngân sách Nhà nước.
 • Trường hợp bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay; thì số tiền thu được thực hiện thanh toán theo quy định của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng; và kê khai nộp thuế theo quy định.

Sau khi thanh toán các khoản trên; số tiền còn lại được trả cho các tổ chức kinh doanh đã thế chấp bất động sản để bảo đảm tiền vay.

Căn cứ các quy định trên

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến nguyên tắc về Thuế GTGT với chuyển nhượng bất động sản như sau:

Về thuế GTGT:

 1. Trường hợp ngân hàng bán tài sản bảo đảm tiền vay (tài sản bảo đảm tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm); theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
 2. Trường hợp Ngân hàng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ; thì Ngân hàng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Khi Ngân hàng bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh; nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì Ngân hàng phải kê khai; nộp thuế GTGT theo quy định.

Về thuế TNDN:

Việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO