Đối tượng chịu thuế GTGT với trường hợp đầu tư ra nước ngoài

02/02/2018 503 lượt xem    

Đầu tư ra nước ngoài có chịu thuế GTGT không? Mức thuế suất và kê khai nộp thuế như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Đối tượng chịu thuế GTGT với trường hợp đầu tư ra nước ngoài theo Công văn Số: 2336/TCT-CS ngày 30 tháng 05 năm 2016 v/v chính sách thuế.

Ðối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng.

Tại Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đi tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

Căn cứ Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thu nhập khác.

Công văn số 1932/CT-TTHT ngày 09/12/2015 và công văn số 370/CT-TTHT ngày 16/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Việt Nam đầu tư ra nước ngoài – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Hoa Kỳ 100% vốn điều lệ, sau đó Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Việt Nam chuyển nhượng một phần vốn đó cho cá nhân cư trú ở nước ngoài, hoạt động mua và bán được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam thì giao dịch này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế GTGT của Việt Nam. Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO