QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GTGT KHÂU NHẬP KHẨU

14/07/2021 548 lượt xem    
Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu

Công văn 6399/BTC-CST năm 2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với dây chuyền giặt ủi

Kính gửi: Công ty cổ phần Del Tech

Bộ Tài chính nhận được công văn số 18/2020/CV-DEL ngày 07/4/2020 của Công ty Cổ phần Del Tech; xin gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu đối với dây chuyền giặt ủi.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật số 21/2012/QH13 quy định về các trường hợp gia hạn nộp thuế như sau:

Điều 31. Gia hạn nộp thuế

1. Trường hợp được gia hạn:

Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh; do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hất ngờ;

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế; tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền

….

4. Thm quyn gia hạn nộp thuế:

a) Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế; căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn nộp, thời gian gia hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều này;

b) Thủ trưởng cơ quan hải quan quyết định số tiền thuế được gia hạn nộp: thời gian gia hạn nộp thuế đối với trường hợp; quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều này;….

Tại Khoản 68 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 135 Thông tư số 38/2015/TT-BTG quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

Điều 135. Gia hạn nộp tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt

1. Người nộp thuế được xem xét gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.

2. Hồ sơ giữ hạn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Quản lý thuế, gồm:

a) Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo mẫu số 32/CVGHNT/TXNK;

b) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP thì nộp bổ sung:

b.1) Văn bản xác nhận của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại 01 bản chính.

(văn bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền về thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại);

Văn bản phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại;

b.2) Hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có),

Trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế; phải có xác nhận của tổ chức bảo hiểm; hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có): 01 bản chụp….

5. Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP phải lập và gửi hồ sơ cho cơ quan hải quan nơi có thẩm quyền gia hạn.

6. Thẩm quyền giải quyết gia hạn

a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan giải quyết gia hạn đối với trường hợp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại một Chi cục

b) Cục trưởng Cục Hải quan giải quyết gia hạn đối với trường hợp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan; hoặc nhiều Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan

c) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giải quyết đối với trường hợp tiền thuế, tiến chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại nhiều Cục Hải quan.

7. Thời hạn giải quyết gia hạn: thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật quản lý thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần Del Tech đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu:

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT của dây chuyền giặt ủi thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất.

Đề nghị Công ty cổ phần Del Tech căn cứ vào quy định hiện hành và liên hệ với cơ quan hải quan nơi Công ty cổ phần Del Tech mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu để được hướng dẫn theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần Del Tech biết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO