GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

02/07/2021 934 lượt xem    

Công văn số 3696/TCHQ-TXNK, ngày 05/6/2020
V/v xin gia hạn thời gian nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu

Trả lời công văn số 1386/HQHCM-TXNK ngày 14/05/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo khó khăn trong sản xuất kinh doanh do dịch bệnh Covid-19 và đề nghị được gia hạn thời hạn nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH1 ngày 06/04/2016 quy định về thời hạn nộp thuế:

“1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế.

  1. Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật hải quan được thực hiện nộp thuế cho các tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng hóa trong tháng chậm nhất vào ngày thứ mười của tháng kế tiếp. Quá thời hạn này mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế.”

Căn cứ Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“1. Tiền thuế chưa nộp của hàng hóa đã được thông quan hoặc giải phóng hàng là tiền thuế nợ.

  1. ……….

c) … Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai hải quan mới phát sinh chỉ được thông quan khi người nộp thuế không còn nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.”

1. Về công văn số 01/04/2020 ngày 06/04/2020 của Công ty TNHH Xe hơi Tối Thượng:

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty TNHH Xe hơi Tối Thượng thực hiện.

2. Về công văn số 200414-01/CAS-TMVT ngày 14/04/2020 của Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & tự động hóa:

Trường hợp của Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & tự động hóa mở tờ khai nhập khẩu, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định thì Công ty phải nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ vào NSNN và hàng hóa thuộc tờ khai hải quan mới phát sinh phải nộp đủ tiền thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng.

Trường hợp Công ty không nộp thuế (bao gồm cả thuế GTGT) trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng thì phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng, thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày nộp đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO