Xử lý vi phạm TH kê khai chưa đúng tờ khai thuế GTGT

21/01/2019 995 lượt xem    

Công văn số 578/TCT-KK

Hoàn thuế GTGT DA đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1252/CT-KTT ngày 06/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về

Hoàn thuế GTGT DA đầu tư . Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ:

 • Điều 47, Điều 51 Luật đầu tư số 59/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
 •  Điều 51 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đầu tư;
 • Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT;
 •  Khoản 3 (c) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế;
 •  Khoản 1 (c) Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC;

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì:

– Trường hợp Công ty cổ Phần gang thép Cao Bằng

+ Có Dự án đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa đã được UBND tỉnh Cao Bằng cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 21/2/2011,

+ Công ty thực hiện Điều chỉnh dự án nêu trên theo Quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ Phần gang thép Cao Bằng (không có Giấy chứng nhận đầu tư Điều chỉnh do UBND tỉnh Cao Bằng cấp)

+ Thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng có văn bản lấy ý kiến cơ quan chức năng của tỉnh xác định dự án đầu tư của Công ty đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư hay không để đảm bảo Hoàn thuế GTGT DA đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.

– Về kê khai thuế GTGT; nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng:

+ Đối với dự án đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa kể từ khi dự án đầu tư đi vào hoạt động Công ty cổ Phần gang thép Cao Bằng phải

 • Kê khai thuế GTGT đầu vào trên Tờ khai 01/GTGT,
 • Không kê khai trên Tờ khai 02/GTGT;

Đối với trụ Sở Công ty cổ Phần gang thép Cao Bằng: thuế GTGT đầu vào

 •  Phục vụ việc quản lý Công ty
 •  Phục vụ cho thuê văn phòng,

Công ty phải:

 • Kê khai trên Tờ khai 01/GTGT,
 • Không kê khai trên Tờ khai 02/GTGT.

Trường hợp Công ty kê khai chưa đúng quy định nêu trên dẫn đến

 • Thiếu số tiền thuế phải nộp
 • Tăng số tiền thuế được hoàn

Thì Công ty bị xử phạt theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

– Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên; căn cứ ý kiến của cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh về dự án đầu tư của Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng và kết quả kiểm tra tại doanh nghiệp để kết luận về trường hợp hoàn thuế GTGT dự án đầu tư, kê khai thuế và xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO