Thuế GTGT và điều kiện lập hóa đơn thuế GTGT đối với xây dựng dự án công trình

12/01/2019 924 lượt xem    

Công văn số4895/TCT-CS
V/v hóa đơn

Kính gửi: Bộ Xây dựng
(Địa chỉ: 
Số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 182/BXD-HĐXD ngày 26/10/2018 của Bộ Xây dựng về hóa đơn thuế gtgt . Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

“Điều 2. Thuế GTGT

Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Điều 4. Người nộp thuế

Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT (sau đây gọi là CSKD) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).

Điều 7. Giá tính thuế

1. Giá tính thuế được quy định như sau:

g) Đối với hoạt động xây dựng, lp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phân công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuê là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;

Điều 8. Thuế suất

3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định lập hóa đơn như sau:

“1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

Theo quy định của Luật thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT. Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn theo quy định.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có đầu tư dự án công trình chăn nuôi bò, doanh nghiệp có thuê các nhà thầu để thực hiện xây dựng dự án công trình này thì khi hoàn thành các nhà thầu phải xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Đề nghị Ông Hoàng Văn Tiến liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến Bộ Xây dựng được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO