Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT

31/01/2018 764 lượt xem    

Đối tượng không chịu thuế GTGT hiện nay bao gồm những máy móc, thiết bị gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1865/TCT-CS, ngày 05 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“…..máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: Máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, Điều…), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác.

Bộ Tài chính chủ trì, phi hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại máy chuyên dùng khác dùng cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản này.

 

Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, r; máy đn chè, máy hái chè; máy tut đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, Điều…), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch c, máy đóng kiện rơm, c; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác

 

Sau khi lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính đã có các công văn số12848/BTC-CST ngày 15/9/2015, công văn số 1677/BTC- TCT ngày 29/01/2016 hướng dẫn Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể một số loại máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

 

Tại Khoản 2 công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 hướng dẫn:

 

“2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, Điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và Điểm 1 công văn này theo nguyên tắc:

 

+ Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc,

 

+ Thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho Mục đích khác là máy móc,

 

+ Thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

 

Những thiết bị trên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật thuế.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 525/CV-VEAM ngày 31/12/2015 của Tng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam về thuế GTGT. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Tng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam được biết:

Đề nghị Tổng công ty nghiên cứu các hướng dẫn nêu trên và nếu có vướng mắc, đề nghị Tổngcông ty có văn bản trao đổi cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “các bộ cụm linh kiện tổng thành” có phải là máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hay không để làm căn cứ xác định thuế GTGT.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO