Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

21/01/2019 953 lượt xem    

Công văn số 319/TCT-CS

Đối tượng không chịu thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0711/2014/CVPĐ-HHT ngày 7/11/2014 của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên và công văn số 2977/CT-TTHT ngày 8/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 11 Điều 4 Luật thuế GTGT số 57/1997/L-CTN ngày 10/5/1997 quy định về đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

“11. Dạy học, dạy nghề;”

Tại điểm 11 và khổ cuối Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

“11. Dạy học, dạy nghề bao gồm:

– Dạy văn hóa, ngoại ngữ, tin học, dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao, nuôi dạy trẻ

– Dạy các nghề khác

nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi người.

– Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ

Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại điều này mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.”

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam xem xét, rà soát về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên (đặc biệt dự án trường Đại học Hà Hoa Tiên) đã phù hợp với quy định pháp luật chưa?

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO