Hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng khuyến mại không thu tiền

16/01/2019 1023 lượt xem    

Công văn số 2581/TCT-CS

 chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2668/CT-TTr2 ngày 18/01/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với hàng khuyến mại không thu tiền.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại quy định về các hình thức khuyến mại;

Căn cứ điểm 2.4 Phụ lục số 04 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BTC hướng dẫn lập hóa đơn;

Căn cứ Khoản 22 Điều 7 Thông tư  06/2012/TT-BTC ngày 11/02/2012 của BTC quy định về giá tính thuế GTGT;

Căn cứ điểm 2.19 Điều 6:

– Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008

– Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012

của BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2012 và năm 2013 Công ty TNHH Thuốc thú y Việt Nam có thực hiện các chương trình khuyến mại “giảm giá hàng bán quy lượng” cho khách hàng mà các chương trình này không đăng ký với Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương thì:

– Về thuế GTGT: Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 2668/CT-TTr2 ngày 18/01/2018.

– Về thuế TNDN: về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có:

  • Công văn số 4705/TCT-CS ngày 28/12/2012 trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
  • Công văn số 2372/TCT-CS ngày 25/7/2013 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai (bản photo kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO