Hóa đơn với hàng bán bị trả lại khu vực phi thuế quan

02/07/2021 644 lượt xem    

Công văn 4848/CT-TTHT năm 2020
V/v: Hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Hoa-don-voi-hang-ban-bi-tra-lai-khu-vuc-phi-thue-quan

Trả lời công văn số 02-20/07-01 ngày 07/01/2020 của Công ty TNHH thương mại SHL Vina (sau đây gọi là Công ty); về hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về hóa đơn bán hàng bị trả lại như sau:

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ:

+ Tại Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua:

Nếu phát hiện hóa đơn lập sai; người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua:

Nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua; người bán và người mua chưa kê khai thuế. Nếu phát hiện sai phải hủy bỏ; người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
 • Người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót; thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót; đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
 • Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…; tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh; người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

+ Tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 hướng dẫn một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng

Nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách; chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa; khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn; trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)…”

– Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy đnh về khai thuế, tính thuế:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định:

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót; thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào; không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo. Nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót

Nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra; thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra

Nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra; thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ

Phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa; thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định; như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận; quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ; thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận; quyết định xử lý về thuế theo kết luận; quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).

b) Hồ sơ khai bổ sung
 • Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
 • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.
c) Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế
c.1) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn

Chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh; và gửi tài liệu giải thích kèm theo; không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

c.2) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp

Lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp; căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp; thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.”

Căn cứ các quy định trên

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc trong trường hợp hóa đơn bán hàng bị trả lại như sau:

Trường hợp Công ty đã xuất hóa đơn, bên mua đã nhận hàng:

Công ty và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó; Công ty và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa; thì khi xuất hàng trả lại cho người bán, bên mua phải lập hóa đơn; trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán; do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có) theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ hóa đơn trả lại hàng

Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng.

Nội dung Công ty hỏi liên quan đến hạch toán

Kế toán không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế TP Hà Nội. Đề nghị Công ty liên hệ vi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đ được hướng dẫn.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 1 – Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH thương mại SHL Vina được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO