HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ GTGT KHI NHẬN SÁT NHẬP CÁC CÔNG TY

02/07/2021 977 lượt xem    

Công văn số 81913/CT-TTHT, ngày 9/9/2020
V/v kê khai thuế GTGT khi nhận sáp nhập

Trả lời công văn số 178/2020/ADG ghi ngày 17/8/2020 của Công ty CP Tập đoàn Austdoor vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 195 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về sáp nhập doanh nghiệp như sau:

“1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

…”

Căn cứ Điều 61 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp:

“Điều 61 chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất; công ty bị sáp nhập:

  1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày các công ty được chia, công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập đặt trụ sở chính thực hiện chấm dứt tồn tại đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

…”

Căn cứ Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về Luật Quản lý thuế.

Tại Khoản 2 Điều 38 quy định về đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

“2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp phải thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức bị chia, bị, bị hợp nhất hoặc thay đổi thông tin đối với tổ chức bị tách và đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin đối với tổ chức mới sau khi chia, tách hoặc được sáp nhập, hợp nhất.”

Tại Khoản 2 Điều 68 quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

“2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập. Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được tách; doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Thực hiện hướng dẫn tại Điểm 6 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế

Quy định một số tình huống khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT:

“…

  • Người nộp thuế nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế.

…”

Căn cứ các quy định trên,

Công ty bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi bị sáp nhập, nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì bên nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế thay cho bên bị sáp nhập.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Austdoor Nhơn Trạch (bên bị sáp nhập) đã được cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế đến thời điểm chấm dứt hoạt động, trong đó có xác nhận về số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của Công ty TNHH MTV Austdoor Nhơn Trạch được điều chuyển sang cho Công ty CP Tập đoàn Austdoor (bên nhận sáp nhập) thì Công ty CP Tập đoàn Austdoor được kê khai số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của bên bị sáp nhập vào chỉ tiêu số 38 “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn, hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời để Công ty CP Tập đoàn Austdoor được biết và thực hiện./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO