Thuế GTGT đầu vào chi cho các khoản phúc lợi có được khấu trừ VAT? 

23/08/2019 1395 lượt xem    

Thuế GTGT đầu vào chi cho các khoản phúc lợi có được khấu trừ VAT? Bài viết sau Hãng kiểm toán Calico sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về trường hợp trên.

Tại Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định:

2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

…………..

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ; tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

 

Theo các quy định trên:

Để khoản chi phúc lợi cho cán bộ công nhân viên doanh nghiệp là khoản chi hợp lý; đơn vị cần quy định cụ thể các khoản chi trên vào Quy chế tài chính của đơn vị; đối với khoản chi bằng hiện vật thì phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; đối với khoản chi bằng tiền thì phải có phiếu chi, người đại diện ký nhận thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định (áp dụng từ năm tài chính 2014).

Thuế GTGT của các khoản chi này khi có hóa đơn GTGT hợp pháp thì được khấu trừ toàn bộ (các khoản chi có mục đích hỗ trợ về vật chất và tinh thần để tái sản xuất sức lao động cho người lao động làm việc có hiệu quả hơn)

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO