Giải đáp vướng mắc thuế GTGT đối với dịch vụ cho tổ chức ở nước ngoài

22/01/2019 1058 lượt xem    

Công văn số 69/TCT-CS

V/v: thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn 8179/CT-TTHT ngày 24/8/2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phản ánh về vướng mắc thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định về thuế suất 0%.

– Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về thuế suất 0%.

– Căn cứ hướng dẫn tại:

+ Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT

+ Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế về thuế suất 0%.

– Căn cứ quy định, hướng dẫn và theo trình bày của Cục Thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế TP.

Hồ Chí Minh tại công văn số 8179/CT-TTHT ngày 24/8/2017 cụ thể:

Trường hợp Công ty TNHH nghiên cứu thị trường công nghệ và bán lẻ GfK Việt Nam cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường, nhập dữ liệu cho tổ chức ở nước ngoài là Công ty GfK Châu á.

Để GfK Châu Á cung cấp cho khách hàng ở nước ngoài và được xác định tiêu dùng ở nước ngoài là dịch vụ xuất khẩu và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO