Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT liên quan đến sản phẩm và dịch vụ phần mềm

08/01/2019 661 lượt xem    

Công văn số: 4943/TCT-CS
V/v đối tượng không chịu thuế GTGT

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công Nghệ Quả Cam.
(Địa chỉ: 31/11 Phố Cơ Thánh Vệ, P. Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

 

Trả lời công văn số 05/2014/CV ngày 20/09/2014 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công nghệ Quả Cam hỏi về chính sách thuế GTGT liên quan đến sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 21, Điều 4, Chương I TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“…Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”

Tại Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin quy định:

“10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc

 • Sản xuất,
 • Cài đặt,
 • Khai thác,
 • Sử dụng,
 • Nâng cấp,
 • Bảo hành,
 • Bảo trì phần mềm
 • Và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.”

Căn cứ TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013,
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013,
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013,
 • Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,
 • Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Căn cứ TT số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

1. Về thuế GTGT đối với sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công nghệ Quả Cam cung cấp sản phẩm phần mềm theo danh mục sản phẩm phần mềm được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các dịch vụ phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin thì các sản phẩm phần mềm và các dịch vụ phần mềm nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Về việc kê khai các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT:

Các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào thuộc đối tượng không chịu thuế thì không phải kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định tại TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công nghệ Quả Cam được biết và liên hệ với Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO