Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động gia công nuôi cá

16/01/2019 730 lượt xem    

Công văn số 2165/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 82/CT-KTT ngày 11/1/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

về thuế GTGT đối với hoạt động gia công nuôi cá. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn đối tượng không chịu thuế:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng); chăn nuôi; thủy sản; hải sản nuôi trồng; đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác; hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi; sấy khô, bóc vỏ; xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ; tách hạt, tách cọng; cắt, ướp muối; bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh); bảo quản bằng khí sunfuro; bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa; ngâm trong dung dịch lưu huỳnh; hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng nuôi heo với Công ty B theo hình thức nhận tiền công từ Công ty B hoặc bán lại sản phẩm cho Công ty B thì tiền công nuôi heo nhận từ Công ty B và sản phẩm heo bán cho Công ty B thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty B bán ra hoặc đưa vào chế biến để bán ra thì sản phẩm bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định.”

Căn cứ quy định nêu trên,

trường hợp Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang có ký hợp đồng gia công nuôi cá số BO4/001/HĐGC-HSVL ngày 01/3/2017 với Chi nhánh công ty TNHH TM DV Hồng Sen tại Vĩnh Long. Theo nội dung hợp đồng, Chi nhánh công ty TNHH TM DV Hồng Sen tại Vĩnh Long (bên đặt gia công): chịu chi phí thức ăn, ao nuôi cá. Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang (bên nhận nuôi gia công): chịu mọi chi phí có liên quan đến hoạt động gia công nuôi cá như cá giống, thuốc trị bệnh, tiền điện, chi phí liên quan đến quá trình nuôi (trừ thức ăn cho cá). Khi thu hoạch cá, Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang nhận tiền dịch vụ gia công nuôi cá từ Chi nhánh công ty TNHH TM DV Hồng Sen thì tiền công nuôi cá nhận từ Chi nhánh công ty TNHH TM DV Hồng Sen thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO