Chính sách thuế khi kinh doanh dịch vụ bảo vệ

31/01/2018 668 lượt xem    

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có được phép kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ? Cách xác định số thuế GTGT và trích khấu khao phải theo những bước cụ thể nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên của cục thuế Hà Nội theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1864/TCT-CS, ngày 05 tháng 05 năm 2016.

– Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định nguyên tc tổ chức, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

“3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ theo quy định của Nghị định này.”

– Tại điểm c3 khoản 1 mục III Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế GTGT quy định:

“c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

…..

Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.”

– Tại điểm e khoản 2.2 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

“e) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống mới đăng ký sử dụng và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định từ ngày 1/1/2009 (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch.

….”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số6302/CT-HTr ngày 4/2/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về chính sách thuế. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết:

Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ. Trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đông Á có hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số52/2008/NĐ-CP nêu trên.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế hướng dẫn Công ty xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và trích khấu khao vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với tài sản cố định là ôtô 7 chỗ ngồi có giá trị trên 3 tỷ đồng của Công ty theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO