Chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm thủy, hải sản mới qua sơ chế

07/02/2018 642 lượt xem    

Công văn Số: 4508/TCT-CS 
V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi:
– Cục Thuế tỉnh Long An.
– Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Công ty TNHH đồ hộp Việt Cường.
(Ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)
– Doanh nghiệp Tư nhân Đức Danh.
(Tổ 27, ấp Phước Lâm, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7448/CT-TTHT ngày 09/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công văn số 01/CV-DD/2016 ngày 16/8/2016 của DNTN Đức Danh, công văn số 1999/CT-KTT2 ngày 25/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Long An và công văn số 011/VC-2016 của Công ty Đồ hộp Việt Cường. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:
Đối tượng không chịu thuế GTGT:

Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu”.

Xác định số thuế GTGT phải nộp:

Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà các cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7448/CT-TTHT ngày 09/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công văn số 01/CV-DD/2016 ngày 16/8/2016 của DNTN Đức Danh, công văn số 1999/CT-KTT2 ngày 25/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Long An và công văn số 011/VC-2016 của Công ty Đồ hộp Việt Cường. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 12/5/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1795/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng thịt ghẹ luộc (bản photo kèm theo), theo đó: “Quy trình sản xuất thịt ghẹ luộc: Ghẹ nguyên liệu → luộc → gỡ thịt → ướp lạnh. Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tại công văn số 100/CT-THNVDT nêu trên thì khi doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm … thịt ghẹ luộc được chế biến theo quy trình nêu trên cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO