Thuế GTGT đối với sản phẩm thủy

Thue-GTGT-doi-voi-san-pham-hai-san-chua-qua-che-bien-kiemtoancalico
Quy định về thuế môn bài đối với ngành thủy sản