Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động nạo vét sông

01/02/2018 607 lượt xem    

Công văn số: 2224/TCT-CS
Chính sách thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng)

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/CT-TTHT ngày 04/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động nạo vét sông;

Về nội dung này, căn cứ ý kiến của Tổng cục Thủy lợi tại công văn số 597/TCTL-KHTC ngày 27/04/2016; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

“3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.”

Căn cứ Tiết d Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định:

“2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

  1. d) Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp;…”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 09/CT-TTHT ngày 04/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động nạo vét sông. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết:

Căn cứ quy định nêu trên và theo nội dung trình bày, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ quy định và thực tế hồ sơ cụ thể:

Nếu Công ty cổ phần – Tập đoàn THAIGROUP ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi tỉnh Hưng Yên để thực hiện gói thầu khảo sát địa hình, địa chất bổ sung, lập thiết kế bản vẽ thi công; lập dự án và thi công xây dựng thuộc dự án “Đầu tư xây dựng cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải” theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên nhằm thoát lũ khẩn cấp và đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp thì thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên hạng Mục nạo vét sông phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải” áp dụng quy định tại Tiết d Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12ngày 03/06/2008 nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO