Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động khoa học và công nghệ

31/01/2018 655 lượt xem    

Những vấn đề về Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động khoa học và công nghệ cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1863/TCT-CS, ngày 05 tháng 05 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế Giá trị gia tăng về đối tượng chịu thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015 của liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 7320/CT-Ktra1 ngày 13/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động khoa học và công nghệ. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết:

Căn cứ quy định trên, trường hợp Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Huế thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu trên cơ sở các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thuế Giá trị gia tăng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO