Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm

24/01/2018 669 lượt xem    

Hiện nay, dịch vụ phần mềm là lĩnh vực kinh doanh khá phát triển. Vấn đề về thuế GTGT đối với dịch vụ này được khá nhiều doanh nghiệp quan tâm. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

 

Khái niệm “dịch vụ phần mềm”

Căn cứ vào khoản 10, Điều 3, Nghị định số 71/2007/NĐ-CP (ngày 03/05/2007) của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin, khái niệm “dịch vụ phần mềm” được quy định là “hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm”.

Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm:

Tại khoản 21, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm cách viết hóa đơn GTGT đối với đối tượng không chịu thuế như sau:

Điểm 2.1 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

Theo đó, khi viết hóa đơn GTGT đối với đối tượng không chịu thuế, các bạn gạch chéo dòng “thuế suất và tiền thuế” (những đối tượng không chịu thuế GTGT, các bạn phải ghi: 0)

Trường hợp cụ thể:

Ngày 02/12/2016, Công ty TNHH MBS Logistics Việt Nam gửi công văn số 011216-MBSVN-KT hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phần mềm. Đây là một trong những vấn đề về thuế mà các doanh nghiệp khác cũng quan tâm.

Để giải đáp cho Công ty TNHH MBS Logistics Việt Nam cũng như các doanh nghiệp khác, ngày 10/02/2017, Tổng cục Thuế gửi Công văn 404/TCT-CS hướng dẫn cụ thể về chính sách thuê GTGT đối với dịch vụ phần mềm. Cụ thể như sau:

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp kinh doanh dịch vụ phần mềm của Công ty TNHH MBS Logistics Việt Nam thuộc đối tượng không phải chịu thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ngày 12/02/2015, Công ty SC Fulfil Consulting Pte. Ltd (Singapore) ký hợp đồng với Công ty TNHH MBS Logistics Việt Nam để cung cấp dịch vụ cài đặt, đào tạo phần mềm CargoWise One thỏa mãn điều kiện quy định nêu trên – phần mềm được Công ty TNHH MBS Logistics Việt Nam mua của WiseTech Global (một tổ chức nước ngoài khác) tại Việt Nam thì hợp đồng này thuộc đối tượng quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO