Xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa, vật tư, thiết bị cung cấp phục vụ hoạt động tại Lô 09.1.

22/03/2018 609 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa, vật tư, thiết bị xuất bán cho Liên doanh Việt – Nga căn cứ vào công văn 4171/TCT-DNL ngày 08/10/2015

Tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

Tại Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/VPTECH-TCCTHUE của Công ty CP công nghệ dầu khí Vũng Tàu (VPTech) kiến nghị về việc xử lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa, vật tư, thiết bị xuất bán cho Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” phục vụ cho hoạt động của Lô 09.1.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty VPTech trúng thầu, trực tiếp nhập khẩu hàng hóa, vật tư thiết bị cung cấp cho Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” phục vụ hoạt động dầu khí Lô 09.1 thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3088/TCT-DNL ngày 31/7/2015 của Tổng cục Thuế.

Trường hợp Công ty VPTech trúng thầu cung cấp hàng hóa, vật tư, thiết bị cho Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” phục vụ hoạt động dầu khí tại Lô 09.1 nhưng Công ty không trực tiếp nhập khẩu mà mua từ các nhà cung cấp trong nước khác để bán lại cho Liên doanh Vietsovpetro thì khi giao hàng cho Liên doanh Vietsovpetro, Công ty lập hóa đơn GTGT theo thuế suất thuế GTGT phù hợp với hàng hóa cung cấp và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty CP công nghệ dầu khí Vũng Tàu biết

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO