Xin miễn tiền chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn

19/01/2018 523 lượt xem    

Mục lục bài viết

Nếu doanh nghiệp chậm nộp tiền truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn thì phải xử lí thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về việc Xin miễn tiền chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn theo hướng dẫn tại Công văn số 2794/TCT-KK ngày 26 tháng 06 năm 2017, cụ thể như sau:

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 02/2017/CV-YC của Công ty TNHH Yuan Chang (Địa chỉ: Lô N, KCN Tam Phước, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) về việc xin miễn tiền chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn 275 ngày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Về đề nghị miễn tiền chậm nộp thuế: Tổng cục Thuế đã có công văn số2017/TCT-KK ngày 17/5/2017 trả lời Công ty TNHH Yuan Chang và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Đề nghị Công ty TNHH Yuan Chang:

Trả lời công văn số 01/2017/CV-YC của Công ty TNHH Yuan Chang về việc xin miễn tiền chậm nộp truy thu thuế GTGT nhập khẩu quá hạn 275 ngày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

– Căn cứ Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế;

– Căn cứ Khoản 10, Khoản 11 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

– Căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

Công ty TNHH Yan Chang thực hiện nộp truy thu số thuế GTGT đã được Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hoàn trả của hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu quá thời hạn 275 ngày chưa có sản phẩm xuất khẩu, đã nộp ở khâu nhập khẩu, sau đó xuất khẩu sản phẩm, tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/1/2014 đến trước ngày 01/7/2016. Đồng thời, Công ty TNHH Yan Chang lập hồ sơ đề nghị hoàn trả gửi cơ quan Hải quan để được giải quyết hoàn trả theo quy định.

Trường hợp chậm nộp thuế so với thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế, Công ty TNHH Yan Chang phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Về thẩm quyền giải quyết hoàn thuế đối với trường hợp Công ty TNHH Yan Chang: Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị có chỉ đạo Chi Cục Hải Quan Long Thành xem xét, giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO