Thuế GTGT và lập hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông công ích

09/02/2018 530 lượt xem    

Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế GTGT và lập hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông công ích theo Công văn Số: 4013/TCT-DNL ngày 05 tháng 09 năm 2016 v/v: thuế GTGT và lập hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông công ích

1. Thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông công ích

Tại Khoản 10, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“10. Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Intemet phổ cập theo chương trình của Chính phủ; Dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều đến).”

Căn cứ quy định nêu trên, dịch vụ viễn thông công ích và Intemet phổ cập theo chương trình của Chính phủ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đề nghị Cục Viễn thông báo cáo Bộ Thông tin và Truyền Thông hướng dẫn rõ phạm vi dịch vụ viễn thông công ích và Intemet phổ cập theo chương trình của Chính phủ để doanh nghiệp viễn thông thực hiện.

2. Khoản chi hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích cho doanh nghiệp viễn thông thực hiện dịch vụ viễn thông công ích.

Tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác…”

Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp viễn thông không phải khai, tính nộp thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ nhận được từ Quỹ Viễn thông công ích do thực hiện dịch vụ viễn thông công ích.

3Lập hóa đơn GTGT khi cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Tại điểm a, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về nội dung trên hóa đơn:

“2. Nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập.

a) Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, tổ chức kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.”

Tại điểm b, Khoản 1 , Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”

Công văn số 1332/CVT-GCKM ngày 20/7/2016 của Cục Viễn thông đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT và lập hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông công ích

Căn cứ quy định trên, để đảm bảo phản ánh giá trị dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng, khi cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, doanh nghiệp viễn thông lập hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, trên hóa đơn thể hiện giá trị dịch vụ gồm có: cước dịch vụ viễn thông công ích thu từ khách hàng theo khung giá cước quy định và giá trị nhận hỗ trợ từ Quỹ viễn thông công ích. Đồng thời, hóa đơn ghi rõ số tiền khách hàng phải trả, số tiền doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích.

Doanh nghiệp viễn thông tham khảo Mẫu Hóa đơn GTGT đối với dịch vụ viễn thông công ích kèm theo.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO