Chính sách thuế GTGT 2013 đối với khoản cho hỗ trợ phát triển thị trường

14/03/2018 774 lượt xem    

Số: 1874/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT 2013 đối với khoản chi hỗ trợ phát triển thị trường.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 1042/CT-TTr ngày 23/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Về chính sách thuế GTGT 2013 đối với khoản cho hỗ trợ phát triển thị trường,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp qua thanh tra, Cục Thuế phát hiện Công ty TNHH TM Du lịch Gia Khang nhận khoản tiền hỗ trợ phát triển thị trường của Công ty CP Xi măng Thăng Long để mở rộng và phát triển thị trường sản phẩm cho Công ty CP Xi măng Thăng Long thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại công văn số 1042/CT-TTr ngày 23/3/2015: Công ty TNHH TM Du lịch Gia Khang phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ nêu trên theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO