Thuế GTGT đối với các khoản tiền hỗ trợ cho khách hàng

03/02/2018 562 lượt xem    

Trong hoạt động kinh doanh, Công ty có thể chi tiền hỗ trợ cho khách hàng để khách hàng thực hiệncác chương trình thúc đẩy thị trường, phát triển khách hàng. Vậy những khoản chi này có phải nộp thuế GTGT không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế GTGT đối với các khoản tiền hỗ trợ cho khách hàng theo Công văn Số: 3190/TCT-CS ngày 15 tháng 7 năm 2016 v/v thuế GTGT

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tin bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyn nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.”

Công văn số 06-2016/KVN ngày 25/04/2016 của Công ty TNHH Kao Việt Nam về thuế GTGT đối với các khoản tiền hỗ trợ cho khách hàng

Căn cứ hướng dẫn trên, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 6880/CT-TTHT ngày 21/10/2015 trả lời Công ty. Đề nghị Công ty thực hiện theo công văn của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO