Thuế GTGT đối với các khoản chi cho đại lý bảo hiểm nhân thọ

27/02/2018 839 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với các khoản chi cho đại lý bảo hiểm nhân thọ căn cứ vào công văn 5687/TCT-CS ngày 08/12/2016

Căn cứ khoản 7 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT;

Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm.

Căn cứ điểm đ khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Ví dụ:

Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng thuế suất 10%.

Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Trả lời công văn số số 0664/2016/FA ngày 24/08/2016 của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) về thuế GTGT đối với các khoản chi cho đại lý bảo hiểm nhân thọ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên và hồ sơ hợp đồng đại lý bảo hiểm gửi kèm công văn số 0664/2016/FA ngày 24/08/2016 của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam), trường hợp Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) ký hợp đồng đại lý bảo hiểm nhân thọ phân phối qua các ngân hàng thương mại (sau đây gọi là các đại lý bảo hiểm) để thực hiện các hoạt động tiếp thị, phân phối, chào bán các sản phẩm bảo hiểm của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) thì:

– Hoa hồng đại lý bảo hiểm thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

– Khoản chi phí quản lý đại lý (bao gồm chi phí tuyển dụng, quản lý và đào tạo đại lý) mà các đại lý bảo hiểm nhận để thực hiện cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) phải kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 10%;

– Về nội dung tương tự hướng dẫn thuế GTGT đối với khoản thưởng doanh số theo quý và theo năm dựa trên kết quả ngân hàng đạt được theo thỏa thuận, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1417/TCT-CS ngày 15/04/2015 hướng dẫn cụ thể (gửi kèm bản photocopy công văn số 1417/TCT-CS).

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO