Thông báo các khoản thu chi tại các trường học

16/07/2021 1062 lượt xem    

Công văn 2925/GDĐT-KHTC năm 2020
V/v: hướng dẫn khung mức thu đối với khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo

Thong-bao-cac-khoan-thu-chi-tai-cac-truong-hoc
 • Căn cứ Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

 • Căn cứ Công văn số 3312/UBND-VX ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố

Về cơ chế: cơ chế thu và sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

 • Căn cứ Công văn số 2772/GDĐT-KHTC ngày 31 tháng 8 năm 2020

Về hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và thu khác trong năm học 2020-2021 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khung mức thu các khoản thu thoả thuận, các khoản thu để thực hiện Trường tiên tiến năm học 2020-2021 cho các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc Sở về Thu chi tại các trường học như sau:

1/ Khung mức thu theo thoả thuận:

Ngay từ đầu năm học các đơn vị phải thoả thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

Khung thu quy định cụ thể như sau: Đvt: đồng.

STT

Nội dung thu

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

1

Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày

Không quá 150.000 (*)

Không quá 200.000

Không quá 300.000

2

Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú (tháng)

Không quá 400.000

Không quá 250.000

3

Tiền vệ sinh bán trú (tháng)

Không quá 50.000

4

Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (năm)

Không quá 450.000

Không quá 200.000

5

Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP.

Không quá 40.000

Không thu

6

Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng

Thỏa thuận với phụ huynh học sinh

(*) Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2911/GDĐT-TH ngày 11 tháng 09 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học hai buổi/ngày đối với các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh kể từ năm học 2020-2021.

Đối với các nội dung thu còn lại được nêu tại điểm 1.2.2 của Hướng dẫn Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Tài chính số 3204/HDLS/GDĐT-TC ngày 21 tháng 9 năm 2016, các đơn vị được chủ động tính toán các khoản thu này đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi và sử dụng các khoản thu đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu – chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi thực hiện thu chi tại các trường học.

2/ Các khoản thu của các Trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ:

Đối với Trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền, THPT Nguyễn Du được thực hiện cơ chế tài chính

Theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học phổ thông Nguyên Du thực hiện Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế mức thu cụ thể (Không bao gồm các khoản thu hộ chi hộ và thu thỏa thuận khác không thuộc các hoạt động đã nêu như Chương trình Anh Văn tích hợp, Tổ chức phục vụ các lớp bán trú theo nhu cầu của người học…) cụ thể như sau:

 • Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.
 • Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.
 • Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng đối với trường Mầm non Nam Sài gòn và Trung học phổ thông Nam Sài gòn:

Được tiếp tục thực hiện theo mức thu hiện hành (là mức thu thực hiện từ năm 2002 do Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng thành lập) cho đến khi dược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập cho 02 đơn vị này. Cụ thể về thu chi tại các trường học:

 • Nhà trẻ: 400.000 đồng/học sinh/ tháng.
 • Mẫu giáo: 400.000 đồng/học sinh/ tháng.
 • Tiểu học: 400.000 đồng/học sinh/ tháng.
 • Trung học cơ sở: 600.000 đồng/học sinh/ tháng.
 • Trung học phổ thông: 600.000 đồng/học sinh/ tháng.

3/ Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở khung thu và các nội dung thu đã quy định

Các đơn vị căn cứ vào tình hình điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng Dự toán thu – chi cho tùng nội dung thu thỏa thuận, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế năm học 2020-2021.

Đề nghị các đơn vị khi xây dựng dự toán cần căn cứ nội dung các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác theo hướng dẫn tại điểm 1.2.2 của Hướng dẫn liên Sở số 3204/HDLS-GDĐT-TC trong đó cần lưu ý một số nội dung cụ thể như sau:

Về thời gian thu các khoản thu khác

Phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với chi thanh toán cá nhân: 

Các đơn vị khi xây dựng mức chi phải căn cứ vào các nội dung phát sinh đến việc tổ chức giảng dạy môn học có liên quan, trong đó phải thể hiện đầy đủ có số tiết dạy theo kế hoạch và tách biệt giữa chương trình học chính khóa, chương trình dạy theo thỏa thuận và các môn ngoại khóa khác. Riêng đối với chi cho bộ phận gián tiếp các đơn vị cần có kế hoạch phân công đối với bộ phận gián tiếp để làm căn cứ thực hiện và phải quy định từng mức chi cụ thể cho bộ phận gián tiếp theo số giờ hoặc số tiết được phân công theo kế hoạch.

Đối với các nội dung chi nghiệp vụ chuyên môn: 

Các đơn vị cần dự toán các nội dung chi phải phù hợp với các hoạt động đang tổ chức thực hiện

Các khoản thu này phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp hóa đơn cho từng học sinh và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định đồng thời giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm và báo cáo Dự toán thu – chi đối với các khoản thu thỏa thuận (theo mẫu đính kèm) đã thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 30 tháng 09 năm 2020.

Ngoài ra từ năm học 2020-2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 100 % các đơn vị trực thuộc phải sử dụng Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu (không thu phí phần mềm) để triển khai thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung tại hướng dẫn này để hoạt động của nhà trường được ổn định từ đầu năm học.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị báo cáo về Phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO