Quy định về về khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn mua dầu

06/03/2018 650 lượt xem    

Trường hợp trong cùng một ngày Công ty TNHH An Khang mua dầu có giá trị dưới 20 triệu đồng tại nhiều cửa hàng khác nhau thuộc Tổng công ty xăng dầu Phú Khánh cho các xe cẩu hàng và chuyển hàng của Công ty (không phải mua để kinh doanh) thì có được xem là mua hàng của nhiều nhà cung cấp trong ngày hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về về khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn mua dầu theo hướng dẫn tại Công văn số 391/TCT-CS ngày 02 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau: 

Mục lục bài viết

– Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:

“Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày có tổng giá trị trên 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng”.

– Tại đoạn cuối tiết b điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.”

– Tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

đ) Trường hợp mua hàng hoá,.dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT”.

Trả lời công văn số 6637/CT-TTHT ngày 3/12/2014, công văn số 6314/CT-TTHT ngày 21/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà và công văn số 18/2014-AK ngày 10/10/2014 của Công ty TNHH An Khang (đ/c: 78/24 Tuệ Tĩnh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà) về khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn mua dầu, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa và công văn của Công ty TNHH An Khang, trong cùng một ngày TNHH An Khang mua dầu có giá trị dưới 20 triệu đồng tại nhiều cửa hàng khác nhau thuộc Tổng công ty xăng dầu Phú Khánh cho các xe cẩu hàng và chuyển hàng của Công ty (không phải mua để kinh doanh), các cửa hàng này đều là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mẫu hoá đơn của Công ty xăng dầu Phú Khánh với mã số thuế 10 số, tuy nhiên trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng bán dầu cho Công ty, có đóng dấu treo của từng cửa hàng.

Đồng thời theo giải trình của Công ty, Công ty xăng dầu Phú Khánh giao trách nhiệm bán hàng tại các cửa hàng cho các cửa hàng, Công ty xăng dầu Phú Khánh không theo dõi công nợ, thanh toán của từng khách hàng mua hàng tại các cửa hàng thuộc Công ty nên Công ty TNHH An Khang không thể ký hợp đồng để thanh toán qua ngân hàng theo định kỳ với Công ty xăng dầu Phú Khánh theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, báo cáo của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH An Khang về tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà thì chấp thuận trường hợp này được xem là mua hàng của nhiều nhà cung cấp trong ngày (mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp). Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hoá đơn mua xăng dầu.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO