Download Mẫu đề nghị thanh toán gửi khách hàng

10/07/2019 4746 lượt xem    

Mẫu đề nghị thanh toán gửi khách hàng

Mẫu giấy đề nghị thanh toán được sử dụng nhiều nhất trong giai đoạn kết thúc một năm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc kết thúc mỗi quý kinh doanh để gửi tới khách hàng của doanh nghiệp đó. Mẫu giấy đề nghị thanh toán còn được sử dụng sau khi bên bán đã giao hàng cho bên mua và yêu cầu bên mua thanh toán số tiền hàng cho bên bán. Mẫu giấy đề nghị thanh toán cũng được sử dụng với những công ty cung cấp các dịch vụ và yêu cầu khách hàng thanh toán phí dịch vụ. Mẫu số 05 – TT được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ tài chính, mời các bạn cùng xem và tải tại đây.

Tải Mẫu giấy đề nghị thanh toán 

Xem thêm Tổng hợp download 500 mẫu chứng từ theo từng tài khoản kế toán

 

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO